Dyskretna dostawa inpost dpd Bezpieczne płatności mastercard visa payu Blog erotyczny safebuy ssl O nas
Twoj koszyk
Przesylka od 10,00 PLN Suma 0,00 zł do kasy KOSZYK
Regulamin Karty Podarunkowej

I. Postanowienia ogólne


§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej sexownysklep.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Wydawca – Ignotum Media Grzegorz Maliszewski z siedzibą ul. Myśliwska 59/67, 30-718 Kraków, NIP 6782964748, REGON 361914944,
b. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, lub w formie grafiki w formacie *jpg wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
f. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sexownysklep.pl oraz jej podstronach,
g. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest :
a. w siedzibie Wydawcy;
b. na stronie https://sexownysklep.pl/kartapodarunkowa

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest poprzez:
a. przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy, podany przez Klienta.
b. wysyłkę karty w formie plastikowej na wskazany przez Klienta adres
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta poprzez uiszczenie opłaty w formie przelewu na numer bankowy Wydawcy, podany Klientowi w procesie zakupu Karty Podarunkowej.

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana w Sklepie sexownysklep.pl bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie sexownysklep.pl.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie sexownysklep.pl
3. W Sklepie sexownysklep.pl Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Kart Podarunkowej w odpowiednim do tego polu przed złożeniem zamówienia.

4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.
7. Karta podarunkowa nie obejmuje kosztów przesyłki.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. braku środków na Karcie Podarunkowej;
c. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
d. upływu ważności Karty Podarunkowej.
2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość poprzez wysłanie zapytania i numeru karty na adres sklep@sexownysklep.pl.

IV. Zwrot towarów

§ 8

1. Towary nabyte w Sklepie sexownysklep.pl z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane poprzez e-mail sklep@sexownysklep.pl.
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin jest dostępny na stronie https://sexownysklep.pl/kartapodarunkowa

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl